O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w tym orzeczeniu oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Prezentowane wzory mogą być wykorzystane przy konstruowaniu IPET-u  na każdym etapie edukacyjnym.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola