O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów ucznia)

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki – niezwłocznie informuje pisemnie – w sposób przyjęty w danej placówce - rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Oto wzór takiego powiadomienia.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola