O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

IPET 2017/2018

Autor:

 

W nowej formule organizacji kształcenia specjalnego modyfikacji uległ Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, opracowywany dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Oto wzór nowego IPET. 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola