O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

Autor:


 

Wzór IPET zgodny z rozporządzeniem  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożónych niedostosowaniem społeczny.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola