O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Lista kontrolna specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówce w roku szkolnym 2012/2013

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca/dyrektor winien posiadać wiedzę na temat specjalistów zatrudnionych w placówce, którzy pomoc tę będą realizowali. Przydatna może być proponowana poniżej lista kontrolna.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola