O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Opinia o funkcjonowaniu ucznia w szkole

Autor:

 

 Jedną z nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów przewlekle chorych. Wnioskują o nią rodzice ucznia, a do wniosku muszą dołączyć opinię o funkcjonowaniu ich dziecka w szkole. Oto wzór takiej opinii.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola