O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Pismo do rodziców

Autor:

 

Prezentowany wzór pisma do rodziców może być wykorzystany na każdym etapie edukacji w sytuacji, gdy konieczność objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z obserwacji nauczycieli i dokonanej przez nich wstępnej diagnozy jego potrzeb i możliwości psychorozwojowych.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola