O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Powiadomienie nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Obowiązkiem wychowawcy klasy lub dyrektora przedszkola/placówki jest poinformowanie innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. Oto wzór takiego powiadomienia.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola