O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym ...

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Zadaniem wychowawcy klasy lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
Proponowany rejestr umożliwi na bieżąco gromadzenie informacji w tym zakresie.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola