O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 7 maja 2013 r. poz. 532) inicjatorem udzielania tejże pomocy jest: uczeń i jego rodzice, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna, poradnia, asystent edukacji romskiej, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy. Oto wzór takiego wniosku.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola