O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Od 1 września 2011 roku – na wniosek nauczyciela, specjalisty lub rodzica – poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna może wydać uczniowi opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wniosek ten składa się u dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przekazuje go wraz z uzasadnieniem do właściwej poradni. Prezentowany wzór takiego pisma usprawni przygotowanie powyższej procedury.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola