O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wniosek o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki powinien zasięgnąć opinii – o ile takiej nie dołączył wnioskodawca – Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Proponowany wzór takiego wniosku może być wykorzystany w szkole każdego typu.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola