O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki może złożyć do dyrektora szkoły:

  • uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów
  • rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego ucznia
  • wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek - za zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.
     

Proponowany wzór takiego wniosku przydatny jest każdej z ww. osób.
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola