O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Zgoda rodziców

Autor:

 

Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych stanowiących formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody jego rodziców/prawnych opiekunów. Oto wzór pisma do rodziców w tej sprawie.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola