O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Podgląd dokumentu:

Autor: Natalia i Krzysztof Minge


 

Proponowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, np. podczas zajęć socjoterapeutycznych stanowiących formę udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola