O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Katalog dostosowania wymagań edukacyjnych

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze zdiagnozowanymi trudnościami tego typu jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany katalog różnych możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych uwzględnia zarówno rodzaj tych trudności, jak i poziom edukacji. Można się nim posiłkować przy opracowywaniu Planu Działań Wspierających.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola