O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Edukacyjne prawa ucznia autystycznego

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym przysługują konkretne prawa edukacyjne. Na szkole spoczywa obowiązek wywiązania się z ich realizacji. 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola