O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Materiał do pracy z uczniem odrzuconym przez rówieśników

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat problemów, z jakimi spotyka się uczeń odrzucony w klasie oraz sposobów udzielania mu pomocy i wsparcia. Może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola