O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje min. interwencje Zespołu w formie negocjacji i mediacji. Prezentowany materiał zawiera usystematyzowaną wiedzę na ten temat oraz wskazówki dla nauczycieli, jak takie oddziaływania należy podejmować.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola