O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Praca z uczniem ze SPE na zajęciach socjoterapeutycznych

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach – są zajęcia socjoterapeutyczne. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat socjoterapii i może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola