O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach są zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat praktycznego wykorzystania terapii poznawczo-behawioralnej i może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola