O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Scenariusz warsztatów dla nauczycieli - Praca z uczniem trudnym

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom, wychowawcom i specjalistom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych. Scenariusz warsztatów „Praca z uczniem trudnym” przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Może być wykorzystany w ramach WDN.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola