O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Podgląd dokumentu:

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są warsztaty prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Prezentowany scenariusz może być wykorzystany w szkole oraz placówce każdego typu.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola