O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Podgląd dokumentu:

Autor: Katarzyna Marszałek

 

Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów ogólnodostępnej szkoły podstawowej.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola