O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Temat: KIEDY SŁOWA RANIĄ

Autor: Małgorzata Łoskot

 

Agresja słowna, typu: ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, grożenie, czy ośmieszanie – poważnie zaburza nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi. Sprawia ból, rani. Proponowane ćwiczenia stwarzają uczniom z klas VII-VIII okazję do refleksji nad tym problemem. Uwrażliwiają na przeżycia innych, kształtują postawę empatii.

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola