O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Bank ulotek – Dla nauczycieli

Oferta współpracy pedagoga

Oto przykładowe ulotki- oferty współpracy pedagoga adresowane do członków szkolnej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Dekalog Nauczycilea - Rewalidatora - Terapeuty ucznia ze spektrum autyzmu

 Prezentowany Dekalog systematyzuje obowiązki i powinności nauczyciela pracującego z dzieckiem ze spektrum [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Apel dzieci i młodzieży do nauczycieli

Przysłowie mówi, że najlepszym nauczycielem jest drugi człowiek. Prezentowana ulotka, zawierająca oczekiwania dzieci i młodzieży względem nauczycieli jest tego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Wskazówki do pracy z uczniem powracającym z zagranicy oraz z uczniem cudzoziemcem

Dzieci, które mieszkały i uczęszczały do szkół za granicą, a po powrocie weszły w nas system edukacyjny oraz uczniowie cudzoziemcy stanowią nie lada wyzwanie dla nauczycieli. Oto praktyczne wskazówki, jak z nimi pracować, jak im pomóc w procesie adaptacji [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
10 kroków do lepszej współpracy rodziców ze szkołą

Nauczyciele często narzekają na brak właściwej współpracy z rodzicami. Oto wskazówki, jak mogą to [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Rady dla tych, którzy chcą lepiej prowadzić zebrania z rodzicami

Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami należy do obowiązków wychowawcy klasy. Tym, którzy chcą się w tym doskonalić proponujemy skorzystanie z poniższych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Nauczycielski dekalog oceniania

Od dawna wiadomo, że ocenianie uczniów jest niejednoznaczne, subiektywne i trudne, a oceny szkolne nie do końca pełnią swą funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Oto dekalog, którego przestrzeganie daje nauczycielowi szansę oceniania sprawiedliwego, trafnego i motywującego uczniów do [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
MOBBING W SZKOLE – ulotka dla nauczycieli

MOBBING W SZKOLE – ulotka dla nauczycieli [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ulotka dla nauczycieli Praktyczne wskazówki dotyczące agresji wśród uczniów

Od nauczycieli oczekuje się reagowania na każdy przejaw agresji rówieśniczej oraz lobbingu w szkole. Niniejsze ulotki wskazują, jak to czynić [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Gdy mój uczeń potrzebuje pomocy specjalisty

Wielu nauczycieli zadaje sobie pytanie: Jak rozpoznać, kiedy uczeń potrzebuje pomocy specjalisty, i co wtedy zrobić? Odpowiedź znaleźć może w tej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Gdy uczeń chce okaleczyć siebie i innych

Podczas lekcji i w czasie przerw mogą zdarzyć się różne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów. Jedną z nich jest podjęcie przez ucznia próby okaleczenia siebie lub kogoś innego. Wtedy, obowiązkiem nauczyciela jest podjęcie natychmiastowej interwencji, oczywiście zgodnej z [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Zasady kształtowania kreatywności uczniów

Szkoła to idealne miejsce dla kształtowania kreatywności dzieci i młodzieży. O ile nauczyciele wiedzą, jak stwarzać odpowiednie i życzliwe warunki ku temu. W prezentowanej ulotce znajdują się zasady, do wykorzystania przez nauczyciela na każdym etapie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Nie – dla przemocy rówieśniczej

Zachowania agresywno-przemocowe wśród uczniów są poważnym problemem wychowawczym na każdym etapie edukacji. Oto kilka wskazówek na temat reagowania nauczycieli na akty przemocy [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Jak być autorytetem dla uczniów

Prezentowana ulotka – adresowana do nauczycieli każdego typu szkoły - zawiera cenne wskazówki do skutecznego modelowania odpowiednich zachowań [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wskazówki dla nauczycieli według procedury R.S. Spricka

Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami uczniów jest jedną z podstawowych kompetencji nauczyciela. W prezentowanej ulotce znajdują się wskazówki do wykorzystania na każdym etapie [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ryzyko depresji u ucznia

Ulotka dla nauczycieli do wywieszenia w pokoju nauczycielskim lub rozdania [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Jak pomagać uczniowi nieśmiałemu i zamkniętemu w sobie?

Ulotka przygotowana dla nauczycieli, którzy mają wśród swoich wychowanków uczniów nieśmiałych i zamkniętych w sobie. Wskazówki postępowania z takim uczniem pomogą mu przełamać nieśmiałość i lepiej funkcjonować w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Jak postępować z uczniem krzywdzonym przez rówieśników

Ulotka pomoże nauczycielom radzić sobie z przemocą i terroryzowaniem uczniów w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Jak przeprowadzić w czasie lekcji dobry wykład

Wykład jest jedną z najbardziej popularnych metod szkolnego nauczania. W niniejszej ulotce znajdują się wskazówki, jak z [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Jak radzić sobie z agresją ucznia

Nauczyciel, który spotyka się z agresją ze strony ucznia musi odpowiednio reagować. W proponowanej ulotce znajdują się [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom uczniów

Z agresją uczniów spotykają się nie tylko rówieśnicy, ale także nauczyciele. O tym jak temu przeciwdziałać mówią [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Jak rozmawiać z uczniem w fazie buntu i uporu

Praca z nastolatkiem w okresie dojrzewania wymaga od nauczyciela wiedzy i umiejętności psychologicznych, a także taktu, cierpliwości oraz przestrzegania kilku zasad. Proponowana ulotka zawiera wskazówki, jak rozmawiać z uczniem w fazie buntu i [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotka dla nauczycieli na temat homoseksualizmu

Uczeń o odmiennej orientacji seksualnej często narażony jest na agresję i przemoc na terenie szkoły. Potrzebuje więc pomocy ze strony nauczycieli. Oto wskazówki pozwalające zrozumieć sytuację takiego ucznia i odpowiednio go [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola