O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Bank ulotek – Dla rodziców

Apel dzieci i młodzieży do rodziców

Niniejszą ulotkę można rozdawać podczas klasowych wywiadówek i warsztatów psychoedukacyjnych organizowanych dla rodziców. Zawiera uniwersalne wskazówki pomagające nawiązać lepszą relację z [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak pomóc dziecku zdającemu egzaminy zewnętrzne

Rodzice przeżywają egzaminy zewnętrzne swych dzieci, denerwują się i boją w takich chwilach nie mniej niż one. Bywa to dodatkowym stresem dla uczniów. Proponowana ulotka zawiera wskazówki, jak rodzice mogą we właściwy sposób wesprzeć dziecko w sytuacji egzaminacyjnej. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci będących w kryzysie lub po traumie

Sytuacje kryzysowe i wydarzenia traumatyczne przeżywane przez dzieci wymagają od rodziców odpowiedniego postępowania. Oto ulotka zawierająca konkretne [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Przemoc i agresja w szkole wskazówki dla rodzica, jak radzić sobie w przypadku prześladowania dziecka w szkole

Proponowana ulotka zawiera wskazówki dotyczące wspierania przez rodziców dziecka doświadczającego agresji i przemocy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców dzieci z depresją

Coraz więcej dzieci i młodzieży doświadcza depresji. Oto wskazówki, jakie powinien przestrzegać każdy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców

Proponowana ulotka zawiera wskazówki, w jaki sposób i jakimi ćwiczeniami rodzice mogą wspomóc procesy rozwojowe swego dziecka- ucznia szkoły podstawowej. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Gdy koledzy są konkurencją dla rodziców

Proponowana ulotka zawiera wskazówki, jak radzić sobie w sytuacji, gdy dla dziecka ważniejsi są rówieśnicy, stanowiąc dla niego wzór – nie zawsze godny [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak przełamać lody i porozmawiać z nastolatkiem o miłości i życiu seksualnym

Dzieci i młodzież przeżywają bardzo dużo zamieszania w związku z tym, że miłość i seks są tematami licznych, ale często sprzecznych przekazów społecznych. Proponowana ulotka pomoże rodzicowi podjąć rozmowę z nastolatkiem na ten właśnie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kiedy szukać pomocy specjalistycznej dla swojego dziecka?

Rodzice wielu uczniów czują się często zakłopotani, osamotnieni i bezradni w obliczu trudności oraz problemów swego dziecka. Nie zawsze wiedzą, jak na nie reagować, jakie podjąć działania, kiedy i jak szukać dla córki lub syna specjalistycznej pomocy. W tej ulotce znajdą [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ryzykowne zachowania seksualne nastolatka

Wczesna inicjacja seksualna uczniów jest poważnym problemem. O tym, jak reagować, gdy dziecko doświadczyło ryzykownych zachowań seksualnych – mowa jest w ulotce adresowanej do [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Jak mądrze wymagać?

Wielu rodziców ma problemy ze stawianiem dziecku wymagań. W proponowanej ulotce znajdują się wskazówki, jak czynić to mądrze i rozważnie – z pożytkiem dla rozwoju [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców na temat narkotyków

O ryzykownych zachowaniach swego dziecka rodzice dowiadują się najczęściej ostatni. Wielu wpada wtedy w panikę i nie wie, [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ochrona dziecka przed zażywaniem alkoholu i narkotyków

Współpraca z rodzicami w obszarze oddziaływań profilaktycznych wymaga ciągłego uświadamiania im czynników chroniących [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców na temat wagarów

Coraz powszechniejszą praktyką szkolną jest spisywanie kontraktu z uczniem-wagarowiczem i jego rodzicami. Proponowana ulotka [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Rady dla rodziców - wychowanie nastolatka

Prezentowane ulotki dotyczą domowej profilaktyki ryzykownych zachowań podejmowanych przez [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców na temat hazardu

Dzieci i młodzież narażeni są na ryzyko uzależnienia od gier hazardowych. Proponowana ulotka uświadamia rodzicom istnienie tego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców dziecka z zaburzeniami tikowymi

Tiki współwystępują u dzieci często z zaburzeniami emocjonalnymi. Prezentowana ulotka uświadamia rodzicom istnienie tego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców - depresja

Prezentowana ulotka adresowana jest do rodziców i zawiera wskazówki dotyczące zapobiegania depresji dzieci i [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców (rozdawana rodzicom lub wywieszona na gazetce szkolnej)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega m.in. na uwrażliwianiu rodziców na ryzyko wystąpienia trudnych, niebezpiecznych sytuacji z udziałem ich dzieci. Oto wzór ulotki, która uświadamia rodzicom problem depresji [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Jak wesprzeć dziecko z mutyzmem wybiórczym?

Prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej opiera się min. na uświadamianiu rodzicom, jak ważna jest ich współpraca ze szkołą. Prezentowane ulotki zawierają wskazówki, które pomogą rodzicom aktywnie uczestniczyć w udzielaniu pomocy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców - do użytku dla wychowawców klasowych

Prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej opiera się m.in. na uświadamianiu rodzicom, jak ważna jest ich współpraca ze szkołą. Prezentowane ulotki zawierają wskazówki, które pomogą rodzicom aktywnie uczestniczyć w udzielaniu pomocy [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców

Prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej opiera się m.in. na uświadamianiu rodzicom, jak ważna jest ich współpraca ze szkołą. Prezentowane ulotki zawierają wskazówki, które pomogą rodzicom aktywnie uczestniczyć w udzielaniu pomocy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców - stres przedegzaminacyjny

Prezentowana ulotka adresowana jest do rodziców uczniów, których czeka egzamin zewnętrzny. Zawiera wskazówki umożliwiające udzielenie dziecku odpowiedniego wsparcia w minimalizowaniu przedegzaminacyjnego [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ulotki dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Prawidłowe organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej opiera się min. na uświadamianiu rodzicom, jak ważna jest ich współpraca ze szkołą. Prezentowane ulotki zawierają wskazówki, które pomogą rodzicom aktywnie uczestniczyć w udzielaniu pomocy dzieciom ze specjalnymi [...]

Liczba stron: 12 Czytaj więcej
Ulotka dla rodziców dzieci powracających z zagranicy

Współpraca z rodzicami to także udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie doradztwa i konsultacji. Ma to szczególne znaczenie wobec rodziców dzieci powracających z zagranicy. Proponowana ulotka zawiera wskazówki, które pomogą rodzicom właściwie wspierać swoje dziecko [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci

Współpraca z rodzicami opiera się min. na udzielaniu im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie doradztwa i konsultacji. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi. Prezentowana ulotka pozwala uświadomić rodzicom na co powinni zwrócić uwagę [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Adaptacja dziecka w przedszkolu

Współpraca z rodzicami to także udzielanie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie doradztwa i konsultacji. Szczególnie ważne jest to na etapie wychowania przedszkolnego. Prezentowana ulotka pozwala uświadomić rodzicom, jak mogą wesprzeć swoje dziecko w procesie adaptacji w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola