O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Diagnoza pedagogiczna – Rodzice

Diagnoza wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są corocznie dokonywać diagnozy wychowawczo-profilaktycznej. Oto przykłady ankiet sondażowych adresowanych do całej szkolnej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców "Zapotrzebowanie na zorganizowanie na terenie szkoły zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców"

Zajęcia psychoedukacyjne są jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom. Niniejsza ankieta pozwala monitorować potrzeby rodziców w tym [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Test dla rodziców

Nadmierna kontrola rodzicielska bywa przyczyną wielu konfliktów z dziećmi. Oto test, który pozwoli rodzicom rozpoznać stopień ich skłonności do sprawowania takiej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Test dla rodziców

Nadopiekuńczość rodziców bywa przyczyną wielu problemów dzieci i młodzieży. Niniejszy test pozwala sprawdzić skłonność rodziców do nadmiernej kontroli nad swoim [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych - ankieta dla rodziców

Znajomość środowiska rodzinnego jest jednym z warunków udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnej do ich indywidualnych potrzeb. Proponowana ankieta umożliwia poznanie sytuacji uczniów wychowujących się w rodzinach [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Wywiad z rodzicami przeprowadzony podczas spotkania adaptacyjnego

Zdarza się, że podczas spotkań adaptacyjnych zostają ujawnione problemy rozwojowe dzieci, szczególnie w sferze zachowań. Warto, aby w tych spotkaniach uczestniczyli także specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda), którzy po obserwacji dziecka mogą przeprowadzić wywiad z rodzicami. [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców. Sekty – realne zagrożenie

W dzisiejszym świecie sekty stanowią dla nastolatków poważne i realne zagrożenie. Proponowana ankieta pozwala rodzicom uświadomić sobie stopień zagrożenia w odniesieniu do własnego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców dziecka przewlekle chorego

Jedną z metod diagnostycznych jest wywiad. Proponowana ankieta umożliwia zbieranie informacji od rodziców dziecka przewlekle [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dziecka z fobią szkolną

Jedną z metod diagnostycznych jest wywiad. Proponowany kwestionariusz przeznaczony jest do zbierania informacji od rodziców dziecka z fobią [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Wywiad z rodzicami

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowany wzór wywiadu usprawni zbieranie podstawowych informacji na [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz rozmowy z rodzicami na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowany wzór arkusza wywiadu z rodzicami na etapie edukacji [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców - nowy etap edukacyjny

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowana ankieta usprawni zbieranie podstawowych informacji na temat [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców na temat ucznia

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów we współpracy z rodzicami. Prezentowana ankieta usprawni zbieranie podstawowych informacji na temat sytuacji [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola