O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Doradztwo zawodowe – Diagnoza pedagogiczna preferencji zawodowych

Test - Zdolność wyrażania własnego zdania

Poczucie własnej wartości oraz wyrażanie własnego zdania to niezwykle istotne aspekty w toku kształtowania ucznia. Załączony test pozwala zweryfikować, w jakim stopniu uczeń potrafi zarówno wyrażać własne zdanie jak i go [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Test - Stosunek do nauki

Test pozwala określić, jakie są mocne a jakie słabe strony dziecka jeśli chodzi o uczenie się i sam stosunek do [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Test - Wymarzona praca

Zaprezentowany test poprzez analizę preferencji ucznia dotyczących różnych obszarów  jego funkcjonowania wskazuje, w jakiej pracy w przyszłości zrealizuje się on [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Kwestionariusz dla ucznia - Czy myślisz twórczo

Umiejętność twórczego myślenia bądź jego brak wpływa znacząco na sposób funkcjonowania człowieka. Kwestionariusz pomaga zweryfikować w jakim stopniu uczeń potrafi twórczo myśleć i jak rozwijać twórcze [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Plan realizacji celu drogi edukacyjno-zawodowej

Na etapie planowania zarówno drogi kształcenia jak i edukacji ważne jest nastawienie na cel. Załaczony plan pozwala uczniowi uświadomić sobie do czego dąży, czy jego cel jest realny, jakie może napotkać trudności, jak powinna przebiegać realizacja, żeby osiągnąć [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Kwestionariusz - Styl podejmowania decyzji

Kwestionariusz pozwala zweryfikowac jaki styl podejmowania decyzji preferuje uczeń. Jest to niezwykle istotne przy wskazywaniu drogi zawodowej najodpowiedniejszej dla osoby o danym [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Kwestionariusz - Komunikacja z rówieśnikami i nauczycielami

Kwestionariusz badający sposób komunikacji z rówieśnikami i nauczycielami pozwala zweryfikować czy uczeń jest otwarty na kontakty z ludźmi, jak funkcjonuje w społeczności klasowej, jakie pełni role w [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Kwestionariusz - Pomysł na przyszłość

Kwestionariusz skierowany do ucznia pomoże zarówno jemu jak i nauczycielowi wskazać zainteresowania i preferencje, które mogą w przyszłości wpłynąć na wybór zawodu lub kierunku [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Kryteria diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiał w schematycznym ujęciu prezentuje kryteria diagnostyczne uczniów ze specjalnymi potrzebami [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola