O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Doradztwo zawodowe – Materiały dydaktyczne do zajęć

Scenariusz zajęć - Czterdzieści zawodów

Celem zajęć jest usystematyzowanie zawód funkcjonujących obecnie, wskazanie nowych, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz zweryfikowanie znajomości przez uczniów zawodów [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć - Sytuacja na rynku pracy

Scenariusz można wykorzystać w trakcie zajęć z uczniami, aby poznać ich wiedzę na temat zawodów, sytuacji na rynku pracy, a także odpowiedzieć na pytanie: czy istnieje jawna dyskryminacja na rynku pracy.
Może być on również inspiracją do przeprowadzenia indywidualnej rozmowy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Gry i zabawy integrujące grupę

Materiał prezentuje różne gry i zabawy, poprzez które nauczyciel może zintegrować grupę. Często takie zajęcia przydają się na początku roku szkolnego kiedy uczniowie dopiero się [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Scenariusz - Jestem niepowtarzalny

Zajęcia pozwalają budować u uczniów poczucie własnej wartości, silnej osobowości, dostrzegać słabe i silne [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć - Rola lidera

Scenariusz zajęć pozwala uczniom wskazać czym charakteryzuje się lider i zweryfikować, czy w grupie mamy osobę o cechach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć - Plan działania - Własna kariera

Zajęcia przeprowadzone na podstawie scenariusza mają na celu zachęcenie uczniów do refleksji nad obszarami własnej kompetencji, motywacją do pracy i systemem [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Scenariusz warsztatów - Stan zdrowia a wybór przyszłego zawodu

Scenariusz zajęć pozwala przybliżyć uczniom zawody, których nie można wykonywać ze względu na przeciwwskazania zdrowotne. Zaprezentowana ankieta pozwala uczniom zweryfikować, czy istnieją przeciwwskazania do wykonywania wybranego przez nich [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Gry i zabawy

Gry i zabawy można wykorzystywać w różnych sytuacjach w trakcie lekcji, jako wprowadzenie do tematu lub jako zakończenie zajęć.

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola