O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Ewaluacja wewnętrzna ppp – Narzędzia oceny efektywności

 


Pytania pomocnicze do autooceny pracy szkolnego specjalisty

Szkolni specjaliści – w ramach ewaluacji wewnętrznej – powinni dokonywać autooceny swej pracy. Oto pytania pomocnicze, które ułatwiają przeprowadzenie takiej [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Pytania pomocnicze do autooceny pracy szkolnego specjalisty

Istotnym elementem pracy szkolnych specjalistów jest systematycznie dokonywana autoocena. Proponowany arkusz, zawierający pytania pomocnicze ułatwia dokonanie takiej oceny pedagogowi, socjoterapeucie, logopedzie i każdemu innemu [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wywiad z nauczycielem/wychowawcą

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie nauczycieli, którzy tę pomoc planowali i realizowali. Prezentowany kwestionariusz wywiadu pozwala zebrać takie informacje od wychowawców poszczególnych [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wywiad fokusowy z uczniami

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do gimnazjalistów oraz uczniów szkół [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla nauczyciela prowadzącego indywidualne/grupowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie nauczycieli, którzy pracowali z uczniem w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prezentowana ankieta pozwala zebrać opinię nauczyciela prowadzącego indywidualne bądź grupowe zajęcia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie rodziców, których dzieci z tej pomocy korzystały. Prezentowana ankieta pozwala zebrać opinię na temat udziału dziecka w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla rodziców ucznia

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie rodziców, których dzieci z tej pomocy korzystały. Prezentowana ankieta pozwala zebrać opinię na temat udziału dziecka w zajęciach [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta dla ucznia uczęszczającego na zajęcia socjoterapeutyczne

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do tych, którzy brali udział w zajęciach [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta dla ucznia uczęszczającego na indywidualne lub grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do tych, którzy brali udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla ucznia uczęszczającego na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do tych, którzy brali udział w zajęciach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta oceniająca zajęcia terapeutyczne

Przy dokonywaniu oceny efektów udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej istotne są opinie uczniów, którzy z tej pomocy korzystali. Prezentowana ankieta adresowana jest do dzieci klas I-III szkoły podstawowej, uczęszczających na zajęcia o charakterze [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola