O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Ewaluacja wewnętrzna ppp – Sprawozdania i raporty

 


Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym ..../....: przykład Arkusz zbiorczy

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym 2015/2016: Arkusz [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym ..../....: Sprawozdanie szkolnego specjalisty

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym ..../....: Sprawozdanie szkolnego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Dodatkowy arkusz dla wychowawcy klasy

Dodatkowy arkusz dla wychowawcy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w roku szkolnym ..../....: Sprawozdanie nauczyciela

Nauczyciele przedmiotowi oraz specjaliści szkolni mieli min. obowiązek rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych, psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, dostosowywania wymagań edukacyjnych wobec każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym ..../.... - arkusz zbiorczy

Prezentowany arkusz pozwala dokonać zbiorczego sprawozdania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Może być wykorzystany w każdej szkole i placówce [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Sprawozdanie z pracy w obszarze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej za rok szkolny ..../....

Kończy się rok szkolny 2012/2013. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania sprawozdania ze swojej pracy. Niniejszy wzór dotyczy oddziaływań realizowanych w obszarze pomocy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Raport cząstkowy z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Prezentowany arkusz pozwala sprawnie opracować raport cząstkowy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Wskazówki do podsumowania pracy zespołu ds. SPE

Koordynator pracy Zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych winien zadbać o systematyczne podsumowanie wspólnej pracy. Poniższe wskazówki pozwalają sprawnie dokonać takiego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wykaz form pomocy psycholgiczno-pedagogicznej udzielanej w placówce w roku szkolnym ..../....

W dokonaniu całościowej ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym pomocny będzie systematycznie uzupełniany wykaz form pomocy udzielanej uczniom, rodzicom i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Wykaz zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej funkcjonujących w placówce w roku szkolnym ..../....

W dokonaniu całościowej ewaluacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym pomocny będzie systematycznie uzupełniany wykaz tworzonych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dla którego opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Prezentowany przykład wskazuje jak można dokonać oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi przez pedagoga szkolnego

Proponowany arkusz umożliwi przygotowanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, czyli danej formy pomocy po zakończeniu jej [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym ..../.... (przykładowy arkusz zbiorczy)

Na użytek ewaluacji wewnętrznej, pełnionej w przedszkolu/szkole/placówce w ramach nadzoru pedagogicznego, proponujemy arkusz, obejmujący całokształt pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom w danym roku szkolnym. Prezentowany wzór może także [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola