O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Organizacja PPP – Organizacja pracy zespołu dla ucznia z orzeczeniem

Procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnościami W szkole ogólnodostepnej w roku szkolnym 2018/2019

Oto obowiązująca procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów z [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Powołanie zespołu nauczycieli i specjalistów dla ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym

  Powołanie zespołu nauczycieli i specjalistów dla ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowywania wymagań w pracy z uczniem o SPE

Sporo trudności sprawia nauczycielom formułowanie zapisów dotyczących dostosowania wymagań oraz indywidualizacji pracy z uczniem, jakie winny znaleźć się w IPET. Oto wskazówki, które mogą być pomocne na każdym etapie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Procedura organizacji kształcenia specjalnego

Zespół, planujący i koordynujący udzielanie uczniowi niepełnosprawnemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej, winien znać zasady i warunki organizacji kształcenia specjalnego. Niniejsza procedura ułatwi ich [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na rok szkolny .../.... oraz ..../....

Prezentowany IPET może być wykorzystany dla ucznia z niepełnosprawnością słuchową na etapie kształcenia [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

Prezentowany wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego można wykorzystać w szkole i placówce oświatowej każdego [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na czas obowiązywania orzeczenia

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu takiego dokumentu na czas obowiązywania [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Prezentowany arkusz umożliwia zebranie [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (2)

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Prezentowany arkusz umożliwia zebranie informacji [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (1)

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Prezentowany arkusz umożliwia zebranie informacji [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (2)

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla ucznia z zespołem [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (1)

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla ucznia z zespołem [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno-teraputyczny dla gimnazjalisty z obustronnym niedosłuchem

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla gimnazjalisty z obustronnym [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną objętego nauczaniem wczesnoszkolnym

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną objętego nauczaniem [...]

Liczba stron: 9 Czytaj więcej
Schemat Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w tym orzeczeniu oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w tym orzeczeniu oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola