O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Organizacja PPP – Organizacja pracy wychowawcy klasy, dyrektora przedszkola lub placówki

IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

Wzór IPET zgodny z rozporządzeniem  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii


MegaMisja Fundacji Orange
Wystartowała "MegaMisja" - program edukacyjny dla świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych, uruchomiony przez Fundację Orange.
Zobacz więcej

Małgorzata Łoskot

Zapytaj eksperta
Zapytj eksperta
Nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania do skutku! To Państwo decydujecie kiedy uznać problem za skutecznie rozwiązany!