O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Warsztaty i szkolenia wspierające – Rodziców

Wywiadówka profilaktyczna – wskazówki dla wychowawców i pedagogów szkolnych

Szkolne oddziaływania profilaktyczne dotyczą nie tylko uczniów, ale także ich rodziców. Oto wskazówki dla nauczycieli-wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych mówiące, jak zorganizować i przeprowadzić atrakcyjną wywiadówkę [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz spotkania z rodzicami

Prezentowany scenariusz zajęć z rodzicami dotyczy domowej profilaktyki antynikotynowej. Może być realizowany w szkole podstawowej i w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz warsztatu

Proponowany scenariusz warsztatów dla rodziców może być wykorzystany przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusz spotkania z rodzicami

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega min. na wspieraniu rodziców w trudnej sztuce wychowywania dzieci i młodzieży. Prezentowany scenariusz promuje wśród rodziców wolontariat – jako bezpieczną formę spędzania czasu wolnego przez [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Rozpoznajemy wartości dorastającego nastolatka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Wspieranie nastolatka w wyborze zawodu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Jak zdrowo rozwiązywać konflikty z nastolatkiem

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Rodzice na straży komputerowego uzależnienia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Mówimy "nie" zachowaniom agresywnym naszych dzieci

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Pomagam dziecku uczyć się w domu

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Jak rozpoznać potrzeby i zainteresowania swojego dziecka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców - Jak dobrze wychowywać swoje dziecko

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są szkolenia prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Jedną z form tej pomocy są warsztaty prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola