O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Zajęcia specjalistyczne – Inne o charakterze terapeutycznym

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:

  • przeznaczone są dla uczniów objętych w przedszkolu, szkole lub placówce pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne,
  • liczba uczestników zajęć nie jest prawnie określona,
  • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
     
Temat: Tajniki efektywnego uczenia się

Prezentowany scenariusz przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej oraz ze szkół ponadgimnazjalnych. W obecnych czasach wielu uczniów często narzeka na kłopoty z pamięcią i koncentracją uwagi. Problemów tych można uniknąć, stosując odpowiednie techniki rozwijające umysł i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć dla gimnazjalistów

Prezentowane scenariusze zajęć adresowane do gimnazjalistów dotyczą profilaktyki antynikotynowej. Mogą być wykorzystany również na godzinie [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

Prezentowany scenariusz zajęć adresowany do starszych uczniów szkoły podstawowej dotyczy profilaktyki antynikotynowej. Może być wykorzystany również na godzinie [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Koło aktywności ucznia

Proponowana technika pozwala uczniowi uświadomić sobie, jak organizuje swój czas i zaplanować ewentualne zmiany w podejmowanych przez siebie rodzajach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć terapeutycznych - Radzimy sobie ze stresem

Zajęcia terapeutyczne realizuje się w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia, którego integralnym elementem są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy można wykorzystać w pracy z uczniami [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć terapeutycznych - Gimnastyka mózgu metodą Paula Dennisona

Zajęcia terapeutyczne realizuje się w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia, którego integralnym elementem są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy można wykorzystać w pracy z uczniami [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć terapeutycznych - Bawię się, ćwiczę i rozwijam

Zajęcia terapeutyczne realizuje się w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia, którego integralnym elementem są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy można wykorzystać w pracy z uczniami [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Zadania dla uczniów - Rozwijaj swoje możliwości

Praca terapeutyczna z uczniem realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Prezentowane ćwiczenia mogą być bardzo przydatne w pracy nad rozwijaniem możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola