O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Scenariusze zajęć – Zajęcia specjalistyczne: logopedyczne

Zajęcia logopedyczne:

  • przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę,
  • liczba biorących udział w tych zajęciach nie może przekroczyć 4 uczniów,
  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu logopedii,
  • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.
     
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ćwiczenia oddechowe

Prezentowany zestaw zabaw i ćwiczeń logopedycznych może być wykorzystywany zarówno przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w oddziaływaniach profilaktycznych wobec całej klasy, jak i przez specjalistów prowadzących z uczniem indywidualną terapię [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ćwiczenia głosu

Prezentowany zestaw zabaw i ćwiczeń logopedycznych może być wykorzystywany zarówno przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w oddziaływaniach profilaktycznych wobec całej klasy, jak i przez specjalistów prowadzących z uczniem indywidualną terapię [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - Ćwiczenia artykulacyjne

Prezentowany zestaw zabaw i ćwiczeń logopedycznych może być wykorzystywany zarówno przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w oddziaływaniach profilaktycznych wobec całej klasy, jak i przez specjalistów prowadzących z uczniem indywidualną terapię [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola