O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Zajęcia specjalistyczne – Rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne:

  • przeznaczone dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • zajęcia te – w szkołach masowych – prowadzone są najczęściej indywidualnie, w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
  • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
  • zajęcia prowadzi nauczyciel lub specjalista posiadający kwalifikacje pedagoga specjalnego z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki lub pedagogiki leczniczej, rehabilitacyjnej.
     
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej ogólnodostępnej

Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy [...]

Liczba stron: 8 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola