O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Scenariusze zajęć – Zajęcia rewalidacyjne

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z uczniem niepełnosprawnym umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej ogólnodostępnej

Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia

Praca rewalidacyjna z uczniem z niepełnosprawnością realizowana jest w oparciu o program dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy [...]

Liczba stron: 8 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola