O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Scenariusze zajęć – Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Temat: PISZ, RYSUJ, TWÓRZ

Mapa Myśli – to skuteczna technika uczenia się, która w innowacyjny sposób pozwala myśleć efektywniej, krytycznie i kreatywnie. Mapowanie myśli pozwala organizować informacje w umyśle, oddzielać najważniejsze od mniej ważnych, zapamiętywać nowe fakty i łączyć je ze sobą, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: CYFROWE POTYCZKI

Zapamiętywanie dat historycznych, matematycznych ciągów liczbowych, czy numerów telefonów sprawia uczniom sporą trudność. Proponowane ćwiczenia pozwalają uczniom poznać i oswoić się z techniką, dzięki której będą mogli stworzyć swój własny system zapamiętywania liczb [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: BY BYŁO ŁATWIEJ I SZYBCIEJ

Pamięć bezpośrednia, czyli świeża pozwala zapamiętać i natychmiast odtworzyć zapamiętany materiał. Natomiast pamięć operacyjna pozwala przypomnieć sobie określone operacje czy działania utrzymywane w pamięci. Proponowane ćwiczenia – adresowane do uczniów starszych - [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: MIEĆ DOBRĄ PAMIĘĆ

Poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń, metod i technik zapamiętywania, dzieci mogą rozwijać swoją pamięć, uwagę i koncentrację oraz wyobraźnię. Za ich pomocą łatwiej i szybciej opanowują niezbędne informacje. Dodatkowymi zaletami jest to, że zachęcają do aktywności, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: KOSMICZNA PRZYGODA

Realizacja scenariusza przewidziana jest na dwa zajęcia, następujące kolejno po sobie. Prowadzący – w zależności od możliwości uczniów i tempa ich pracy - decyduje, w którym momencie nastąpi tygodniowa przerwa. Ważne jest, by dzieci wiedziały, że dalszy ciąg kosmicznej zabawy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: MOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO

Efektywna nauka, to przede wszystkim sprawna pamięć czyli zdolność mózgu do przechowywania informacji rejestrowanych przez wszystkie zmysły. Stosowanie mnemotechnik - pozwala nie tylko uniknąć nudy, wyzwala zainteresowanie dzieci i pobudza do aktywności umysłowej – ale głównie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: W ZOO - część 2.

Proponowane zabawy i ćwiczenia mają głównie na celu sopniowe oswajanie dzieci z techniką fantazjowania i wizualizacji. Stopień rozwoju tej umiejętności warunkuje sukces w poznawaniu, rozumieniu i stosowaniu bardziej złożonych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: W ZOO - część 1.

Scenariusz umożliwia uczenie młodszych dzieci samodzielnego planowania pracy, co może się odbywać poprzez naśladowanie czynności nauczyciela oraz pod wpływem jego poleceń i pytań, ale także w toku współdziałania z innymi [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: LENIWE ÓSEMKI

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie indywidualnych lub grupowych zajęć rozwijających umiejętności uczenia [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola