O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Scenariusze zajęć – Zajęcia specjalistyczne: rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Temat: WSPÓLNY RELAKS

Ważną umiejętnością społeczną – na każdym etapie rozwoju człowieka - jest umiejętność przebywania w grupie oraz umiejętność wspólnej zabawy, nauki i pracy. Proponowane gry i ćwiczenia sprzyjają otwartości, spontanicznosci i kreatywności, integrują grupę, zwiększają [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: ASERTYWNA KOMUNIKACJA

Komunikacja asertywna, to umiejętność wyrażania pozytywnych i negatywnych informacji, uczuć w otwarty, uczciwy i bezpośredni sposób. Proponowane ćwiczenia uświadamiają uczniom, że komunikując się w sposób asertywny, zyskują wiarę w siebie, wiarygodność, skuteczniejsze radzenie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: KIEDY SŁOWA RANIĄ

Agresja słowna, typu: ubliżanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, grożenie, czy ośmieszanie – poważnie zaburza nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi. Sprawia ból, rani. Proponowane ćwiczenia stwarzają uczniom z klas VII-VIII okazję do refleksji nad tym problemem. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: UWIERAJĄCA ZŁOŚĆ I WŚCIEKŁOŚĆ

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie grupowych zajęć rozwijających kompetencje [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: CIERPLIWOŚĆ

Proponowane zabawy i ćwiczenia pomagają dzieciom z klas IV-VI trenować się w byciu cierpliwym i skoncentrowanym oraz rozwijać umiejętność wytrwałego dążenia do [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: BYĆ W CUDZEJ SKÓRZE

Scenariusz adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Proponowane ćwiczenia wpisują się w kształtowanie umiejętności bycia empatycznym w warunkach gwarantujących uczniom bezpieczeństwo, z poszanowaniem ich [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Z UCZUCIAMI NAM DO TWARZY

Umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji pozwala zmniejszyć niepokój w kontaktach z innymi, lepiej radzić sobie z frustracją i stresem, zmniejsza poczucie osamotnienia i liczbę zachowań agresywnych. Zwiększa też odpowiedzialność dziecka za swoje czyny, jego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: MIŁE SŁOWA DAJĄ RADOŚĆ

Rozwijając kompetencje emocjonalno-społeczne należy koncentrować się na wzmocnieniach pozytywnych, którymi są uśmiech, miłe słowa czy pochwała udzielona dziecku przez innych członków grupy. Temu służą min. proponowane zabawy i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: NASZA GRUPA

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia umożliwiają naukę kulturę współżycia i współdziałania w grupie w fazie budowania [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola