O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
Strona 18 z 20
 

 

technikum, w tym technikum specjalne dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym -  Załącznik nr 5.
 
po 8 godzin
na oddział
 
po 2 godziny
na ucznia
klasa wstępna przygotowująca uczniów do kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym dwujęzycznym, oddziale dwujęzycznym w liceum ogólnokształcącym, technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym w technikum - Załącznik nr 6.
 
---------------------
 
 
po 2 godziny
na ucznia
branżowe szkoły I stopnia, w tym branżowe szkoły I  stopnia specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, przeznaczone dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum -   Załącznik nr 7.
 
po 10 godzin
na oddział
 
po 2 godziny
na ucznia
branżowe szkoły I stopnia, w tym branżowe szkoły I stopnia specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, przeznaczone dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej -   Załącznik nr 8.
 
po 10 godzin
na oddział
 
po 2 godziny
na ucznia
szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi -    Załącznik nr 9.
 
po 10 godzin
na oddział
 
-------------------------
 
   

 

18
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola