O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
 • Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
Podstawa prawna organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizacji kształcenia specjalnego
Strona 20 z 20
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

 

Pełna treść rozporządzenia

 • Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut, a z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. Rozstrzygnięcie, w jakich godzinach będą realizowane zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem, należy do decyzji dyrektora i nauczycieli przedszkola, podjętej w uzgodnieniu z rodzicami i uwzględniającej potrzeby dziecka wynikające z jego niepełnosprawności.
 • W szkole - godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. Przy czym, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Ważne

 • Ponieważ zajęcia rewalidacyjne są określone ramowym planem nauczania, to znajdują się w tygodniowym rozkładzie zajęć ucznia niepełnosprawnego.
 • Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości rezygnacji z udziału ucznia w zajęcjach rewalidacyjnych.
 • Nie ma też możliwości, by szkoła odstąpiła od ich ustalenia dla ucznia, nawet wobec braku zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia na ich organizację.


Opracowała Małgorzata Łoskot
 

 

20
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola