O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Reforma w pigułce

 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Strona 2 z 4
 

Kto organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.

 

Kto planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • W przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawca klasy we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami
 • W przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektor przedszkola lub placówki we współpracy z innymi wychowawcami i specjalistami
 • Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.
 • W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu nauczycieli i specjalistów bezpośrednio pracujących z tym uczniem.
   

  

 

 

2
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola