O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Studia przypadków

  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Strona 1 z 17
Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych


 

Tomek – gimnazjalista, uczeń niedowidzący w szkole ogólnodostępnej

 

 

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wadę wzroku napisano: Aktualny poziom funkcjonowania umysłowego Tomka jest powyżej przeciętnej. Rozwój intelektualny przebiega równomiernie. Uczeń posiada bogaty zasób słownictwa, dobrze definiuje pojęcia oraz rozumie rozmaite normy i zachowania społeczne. Relatywnie obniżona jest u niego spostrzegawczość wzrokowa oraz dostrzeganie zależności przyczynowo-skutkowych na materiale obrazowym, zdolność odróżniania szczegółów istotnych od nieistotnych. Dobrze rozwinięta jest pamięć bezpośrednia słuchowa oraz pamięć trwała. Poprawne jest tempo uczenia się wzrokowo-ruchowego oraz zdolność dokonywania operacji na materiale liczbowym. Obniżona jest natomiast koordynacja wzrokowo-ruchowa i zdolność przechowywania w pamięci oraz odtwarzania po pewnym czasie wzrokowo spostrzeganego wzoru. Tempo głośnego czytania zwolnione. Technika czytania obniżona brak płynności czytania, czasem występuje sylabizowanie wyrazów i zniekształcanie struktury fonemowej. Rozumienie przeczytanego tekstu prawidłowe, lecz wymaga dodatkowych pytań dla wyczerpania tematu. W trakcie pisania ze słuchu i przepisywania występują błędy ortograficzne, mylenie liter zbliżonych kształtem, nieprawidłowy zapis głosek nosowych, zdarza się gubienie liter i znaków interpunkcyjnych. Grafika pisma obniżona.

 


 

1
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola