O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Studia przypadków

 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Problemy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Strona 17 z 17
 

Janusz 15-latek z rodziny wielodzietnej

 

Uczeń pochodzi z pełnej rodziny i ma pięcioro rodzeństwa. Jego ojciec, z zawodu kierowca jest alkoholikiem. Janusz pamięta go zawsze podpitego lub pijącego w knajpie, aż do jej zamknięcia, a potem agresywnego wobec matki i siebie. Ojciec czasem zachowuje się demonstracyjne np. ostrzy kosę na oczach dzieci, sięga po wielki, kuchenny nóż. Matka pracuje na 2 etaty, często nie ma jej w domu. Janusz przypuszcza, że robi to specjalnie: ucieka na nocki, aby tylko nie być w domu.
Gdy miał się urodzić Janusz - drugie dziecko z kolei – rodzice oczekiwali dziewczynki, więc jego przyjście na świat niezbyt ich uszczęśliwiło. Chłopiec właśnie z tego powodu słyszał często wyrzuty. Wypominano mu , że nie jest dziewczynką nawet potem, gdy urodziły się jego młodsze siostry. Jest uczniem słabym, ale matka pokłada w nim wielkie nadzieje, liczy na to że nie będzie podobny do swojego ojca. Chłopiec często wagaruje, trudno mu jest nadrobić zaległości szkolne. Jest dzieckiem trudnym, impulsywnym, wybuchowym, inicjującym konflikty. Powtarza, że nienawidzi ojca, a matki jest mu trochę żal, chociaż ma do niej pretensję, że bardziej kocha jego brata Krzyśka, nigdy nie stanęła w obronie, gdy ojciec darł mu zeszyty, bił go pasem czy kablem. Janusz nie lubi siebie, przejawia tendencje do samozniszczenia, ma zaniżoną samoocenę, często wpada w złe towarzystwo. Już w szkole podstawowej sięgał po alkohol i miał z tego powodu kłopoty z policją.
 

Problemy chłopca to przede wszystkim:

 • Niezaspokojone potrzeby: miłości i przynależności, uznania, bycia zauważanym i docenianym przez innych, potrzeba bycia w centrum zainteresowania, przy czym nie ma znaczenia, czy powodem uwagi innych będą dobre, czy złe uczynki, ważne jest, aby inni ludzie go dostrzegali,
 • Łatwość wchodzenia sytuacje ryzykowne i zachowania antyspołeczne. Janusz odrzuca wszelkie autorytety, łamie normy i zasady panujące w szkole, w kontaktach społecznych,
 • Wycofywanie się z bliskich, emocjonalnych kontaktów z innymi,
 • Egocentryzm, koncentracja na sobie, oczekiwanie od innych oparcia, a przy braku oczekiwanej reakcji ze strony otoczenia – wrogość, złość, agresja,
 • Impulsywność - chłopiec dąży do natychmiastowego rozładowywania emocji, bez względu na konsekwencje,
 • Janusz jest przykładem dziecka - „kozła ofiarnego” w rodzinie alkoholowej. W grupie rówieśniczej jest przysłowiową „duszą towarzystwa”, lubiany, obdarzany zaufaniem kolegów. W szkole ma opinię ucznia bardzo trudnego wychowawczo, zdemoralizowanego Z tego powodu sąd opiekuńczy wyznaczył mu nadzór kuratorski.

Perspektywy udzielenia Januszowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole powinny obejmować:

 1. Wzmacnianie mocnych stron i zasobów chłopca poprzez uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych z psychologiem szkolnym.
 2. Pokazywanie Januszowi profitów wynikających z życia w trzeźwości - nauka dysponowania czasem wolnym.
 3. Pokazanie wzorców i norm prawidłowego funkcjonowania w oparciu o uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych, nauka właściwej komunikacji w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.
 4. Udział w zajęciach wyrównawczych, umożliwiających nadrobienie zaległości edukacyjnych i ukończenie gimnazjum.
   
17
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola