Portal Pedagogia

Baza obowiązkowych i pomocniczych dokumentów, gotowych scenariuszy zajęć oraz filmów szkoleniowych.

 • check_circlePraktyczne szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • check_circleGotowe scenariusze zajęć
 • check_circlePorady specjalistów - praktyków
 • check_circleDokumenty ułatwiające codzienną pracę
 • check_circleSprawdzone narzędzia diagnostyczne
 • check_circleArtykuły wspierające pracę pedagoga

Nadzór merytoryczny

Małgorzata Łoskot
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Redaktor prowadząca czasopisma „Głos Pedagogiczny”, pedagog specjalny, socjoterapeuta. Autorka popularnych programów szkoleniowych dla nauczycieli oraz programów profilaktycznych dla młodzieży. Czynnie angażuje się w pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.
„Pedagogia.pl pomaga w rozpoznaniu sytuacji problemowej ucznia i udzieleniu mu adekwatnej pomocy, w ścisłej współpracy z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz innymi specjalistami.”

Kompleksowa wiedza w jednym miejscu

Aktualności
Bieżące informacje na temat zmian prawnych dotyczących pracy pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego, a także organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Artykuły
Omawiamy najważniejsze i najnowsze zagadnienia m.in. z zakresu zmian prawnych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z dzieckiem z SPE. Jesteś na bieżąco dzięki informacjom o zmianach w prawie, artykułom rozwiewającym wątpliwości w interpretacji prawnej – nie przeoczysz żadnych nowości ani wytycznych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dokumenty
Ponad 400 gotowych materiałów w postaci wzorów dokumentów, ankiet, ulotek, scenariuszy zajęć, dzięki którym zaoszczędzicie swój czas na przygotowywanie niezbędnych materiałów do prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej. Wszystkie dokumenty zostały podzielone tematycznie, co ułatwia wyszukiwanie dokumentów, a wersja Word pozwala na dostosowanie ich do potrzeb własnej placówki.
Szkolenia
Kwartalne szkolenia m.in. na temat zmian prawnych, obowiązków specjalistów pracujących w szkole, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tematyka szkoleń na rok 2023/2024:
 • Zmiany prawne w zakresie Standardów Ochrony Małoletnich
 • Wskazówki do organizacji pracy pedagoga specjalnego - roczne podsumowanie nowego stanowiska w szkole
UWAGA! Szkolenia są certyfikowane!
Pedagog specjalny
Specjalna rubryka poświęcona funkcji pedagoga specjalnego, w której znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące regulacji prawnych związanych z tymże stanowiskiem. Ponadto w dziale znajdziecie zakładkę dokumentacja oraz artykuły, w których czekają na was materiały i wiedza dotycząca specyfiki obowiązków i roli pedagoga specjalnego.
Zapytaj eksperta
Indywidualne konsultacje z naszymi ekspertami, z których skorzystacie poprzez formularz Pytanie do eksperta. Uzyskujesz odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewasz wszelkie wątpliwości z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmian w przepisach, trudnych sytuacji w placówce, dzięki możliwości zadawania pytań naszym ekspertom!

Korzystaj bez limitu z naszych materiałów

 • check_circleDiagnoza pedagogiczna
 • check_circleOrganizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • check_circlePraca z uczniem z SPE
 • check_circleScenariusze zajęć z uczniami w różnym wieku
 • check_circleNarzędzia do podsumowania pracy
 • check_circlePedagog specjalny - regulacje prawne i dokumentacja
 • check_circleBank artykułów na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • check_circleUlotki dla uczniów i rodziców
 • check_circleAktualności na temat zmian prawnych
 • check_circleCertyfikowane szkolenia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz pedagogów specjalnych

Jak to działa?

Cyklicznie
Comiesięczna dawka praktycznych materiałów, które ułatwiają prowadzenie diagnozy pedagogicznej oraz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy pedagoga i psychologa szkolnego oraz pedagoga specjalnego. Regularnie aktualizujemy portal i dodajemy nowe wzory dokumentów, gotowe scenariusze zajęć dostosowane do wieku uczniów, artykuły wspierające w codziennej pracy pedagogicznej. Cztery razy w roku publikujemy szkolenia m.in. na temat zmian prawnych w prawie oświatowym dotyczących pełnienia obowiązków pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego oraz psychologa szkolnego.
Praktycznie
Otrzymasz gotowe wzory dokumentów (z możliwością pobrania w wersji PDF oraz Word, które bez problemu będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb), praktyczne materiały m.in. w postaci scenariuszy zajęć oraz ulotek dla rodziców i uczniów. Ponadto na portalu znajdziesz ciekawe artykuły, z których dowiesz się więcej o sprawdzonych metodach terapeutycznych oraz skutecznych praktykach dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Certyfikowane szkolenia wyposażą cię w niezbędną wiedzę dotyczącą m.in. zmian prawnych wpływających na codzienną prace pedagoga w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Dlaczego warto?

Największa baza dokumentów
Baza dokumentów składa się z sześciu kategorii, w których znajdziecie materiały potrzebne w codziennej pracy dotyczące diagnozy pedagogicznej, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pracy z uczniem z SPE. Ponadto otrzymacie dostęp do scenariuszy zajęć, gotowych ulotek oraz materiały dotyczące narzędzi do oceny efektywności oraz sprawozdania i raporty.
Ekspercka redakcja
Platformę tworzymy we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki, którzy posiadają doświadczenie w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Wszystko pod kontrolą
Otrzymasz dostęp do gotowych wzorów dokumentów i scenariuszy zajęć, dzięki którym zaoszczędzisz cenny czas w swojej pracy.
Konsultacje z ekspertami
Uzyskujesz odpowiedzi na nurtujące pytania i rozwiewasz wszelkie wątpliwości dzięki możliwości zadawania pytań naszym ekspertom z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Certyfikowane szkolenia
Otrzymasz dostęp do kwartalnych szkoleń, z których otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu na platformie Pedagogia.
Bogata baza artykułów
Korzystając z portalu otrzymasz dostęp do artykułów dotyczących zmian prawnych, organizacji pracy pedagoga oraz działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Strefa pedagoga specjalnego
Otrzymasz dostęp do materiałów skierowanych w stronę pedagoga specjalnego. Znajdziecie tu tematy dotyczące regulacji prawnych, dokumenty oraz artykuły, dzięki którym rozwiejemy wszystkie wątpliwości i ułatwimy codzienną pracę na stanowisku pedagog specjalny.