O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Aktualności

Szkoła przeprasza ucznia za naruszenie dóbr osobistych 2017-12-14 Szkoła przeprasza ucznia za naruszenie dóbr osobistych

„Przepraszamy (...) za to, że w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, gdy był uczniem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie, na terenie szkoły dopuszczano się naruszenia dóbr osobistych Jakuba Lendziona z powodu jego orientacji...

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 2017-12-14 Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018

Trwają prace nad ustawą budżetową na 2018r., która przewiduje, że od 1 kwietnia 2018 kwota bazowa według której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli - wzrośnie do 2 890,57 zł (będzie większa o 137,65 zł, tj. o obiecane przez MEN 5 proc.). Oznacza to, że podwyżka...

Wymuszany wolontariat nauczycieli 2017-12-07 Wymuszany wolontariat nauczycieli

Do ZNP docierają sygnały o próbie zastępowania pracy nauczycieli w ramach realizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami, zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i udzdolnienia uczniów pracą...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola