O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego 2018-12-06 Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego. Tak wynika z nowelizacji art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela. Teraz pieniądze na organizację doradztwa metodycznego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości...

Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów 2018-12-06 Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów

Rusza nowa edycja programu certyfikacji szkół, które dbają o zdrowie psychiczne uczniów. Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej zaprasza kolejne 100 szkół do certyfi kacji i skorzystania z bezpłatnych narzędzi i materiałów przesyłanych do wszystkich szkół, które zgłoszą się do...

Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli 2018-12-06 Znikną regulaminy oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z podpisaną 30 listopada br. przez prezydenta A. Dudę nowelizacją ustawy - Prawo oświatowe, z Karty Nauczyciela zostaną wyrzucone ustępy 14-18 w artykule 6a. W dużym skrócie - to rozwiązania dotyczące tworzenia przez dyrektorów regulaminów oceniania nauczycieli w...

Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne 2018-11-30 Umowy cywilnoprawne dla nauczycieli pewne

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych dodała do Karty Nauczyciela art. 10a, zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych. Zmiana obowiązywała od 1 września 2018 r. i od początku powodowała problemy praktyczne, zwłaszcza w placówkach niepublicznych. W nowelizacji,...

Nowe zasady oceny pracy nauczycieli coraz bliżej 2018-11-30 Nowe zasady oceny pracy nauczycieli  coraz bliżej

Nowe zasady oceniania pedagogów obowiązują od 1 września 2018 r. - początkowe założenia to obowiązkowa ocena co trzy lata, uzależnienie awansu od uzyskania pozytywnej noty oraz stworzenie szkolnych regulaminów, w których ustalane będą wskaźniki oceniania pedagogów. Resort edukacji...

Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji 2018-11-22  Szkolne regulaminy oceny pracy nauczyciela do likwidacji

Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała 20 listopada br. wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która zlikwiduje obowiązek przyjmowania przez szkoły regulaminów ze wskaźnikami oceny pracy nauczycieli. Chodzi o uchylenie z...

Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 2018-11-22 Nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie z dnia 31 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) wejdzie w życie 29 listopada - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dodano w nim przepis przejściowy...

Akceptacja kandydata na Rzecznika Praw Dziecka 2018-11-22 Akceptacja kandydata na Rzecznika Praw Dziecka

Sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowały 21 listopada br. kandydaturę Mikołaja Pawlaka na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Za pozytywnym zaopiniowaniem kandydata PiS głosowało 30 posłów, 15 było przeciw, jeden wstrzymał się od...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola