O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole? 2018-09-21 Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?

Minister edukacji A. Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez ORE. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty...

Ogólnopolska manifestacja: Polska potrzebuje wyższych płac! 2018-09-21 Ogólnopolska manifestacja: Polska potrzebuje wyższych płac!

Organizatorem akcji, która odbędzie się w Warszawie 22 września jest OPZZ. W akcji tej wezmą udział także związkowcy ZNP, którzy zbiorą się na ulicy Łazienkowskiej (pomiędzy parkingiem na Torwarze a ulicą Rozbrat) i wyruszą o godzinie 11.00 z Ronda Sedlaczka (skrzyżowanie ulic:...

XIII Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych 2018-09-13 XIII Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych

11 października 2018r. w Warszawie odbędzie się po raz trzynasty Ogólnopolski Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych. Jedyne takie wydarzenie prezentujące nowoczesne i sprawdzone metody rozwiązania w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Więcej informacji na...

Wyniki matur i odwołania maturzystów 2018-09-13 Wyniki matur i odwołania maturzystów

Ogłoszone 11 września br. statystyki tegorocznej matury uwzględniają wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 90 proc. przystępujących do egzaminów, a spośród...

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty 2018-09-06 Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty

3 września br. w 24 tysiącach szkół, dla ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Tego dnia również rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla ponad 1,4 mln dzieci w wieku 3-6 lat z blisko 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach...

Petycja w sprawie RPD w każdej szkole 2018-09-06 Petycja w sprawie RPD w każdej szkole

Marek Michalak skierował do Sejmu pismo, w którym przychyla się do prośby, jaką wniosła do RPD grupa uczniów. Postulują oni, by w szkołach i placówkach oświatowych powoływany był obligatoryjnie rzecznik praw ucznia i apeluje o wprowadzenie takiego zapisu do ustawy - Prawo...

Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli 2018-09-06 Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działania systemu awansu zawodowego nauczycieli w latach 2015-2017. W kontrolowanym okresie nauczyciele mianowani i dyplomowali stanowili trzy czwarte wszystkich zatrudnionych nauczycieli, których było 700 tys. Liczba ta pokazuje, że...

MEN podsumowało tegoroczne wakacje 2018-08-30 MEN podsumowało tegoroczne wakacje

Jak wynika z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN, organizatorzy zarejestrowali ponad 29 tys. zgłoszeń (29 783). Na zorganizowane wakacje zarówno w kraju, jak i za granicę wyjechało ponad 1,25 mln uczniów (1 250 735). Najwięcej zgłoszeń do bazy wypoczynku zostało zgłoszonych...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola