O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Dyskusji o podwyżkach dla nauczycieli cd. 2019-12-05 Dyskusji o podwyżkach dla nauczycieli cd.

4 grudnia br. minister edukacji spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Jednym z tematów rozmów był projekt nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Ma ono obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Minister...

Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018 2019-12-05 Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018

To była ostatnia możliwość pokazania możliwości polskich gimnazjów na arenie międzynarodowej – tak wyniki ostatniej edycji badania PISA oceniono w raporcie przygotowanym przez ZNP i fundację naukową Evidence Institute. W badaniu PISA w 2018 r. uczestniczyło 79 krajów i regionów, a...

Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2019-12-05 Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

3 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów prawa do...

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2019-11-28 Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji jego realizacji. Program dotyczy wspierania w latach...

Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli 2019-11-28 Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli

Od 1 września 2019r. obowiązuje kilka istotnych zmian w zakresie dyscyplinarnego karania nauczycieli. Pierwszą z nich jest to, że karom dyscyplinarnym podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego.  Karę dyscyplinarną można wymierzyć nauczycielowi za...

MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach… 2019-11-21 MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach…

Michał Olszewski, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do MEN z prośbą o stanowisko w sprawie zasad organizacji szkolnych wycieczek. W odpowiedzi otrzymał wielostronicową opinię przygotowaną przez Jerzego Jakubczuka, dyrektora...

RPO interweniuje w sprawie uczniów przewlekle chorych 2019-11-14 RPO interweniuje w sprawie uczniów przewlekle chorych

Rzecznik praw obywatelskich uważa, że w dalszym ciągu sytuacja zarówno młodszych, jak i starszych dzieci z chorobami przewlekłymi nie jest zadowalająca. Zaproponowane rozwiązania (w tym udzielanie szkole upoważnienia do podawania leków) nie spełniają oczekiwań rodziców i ich dzieci...

Zgłoś szkołę do konkursu POZYTYWNA UWAGA 2019-11-14 Zgłoś szkołę do konkursu POZYTYWNA UWAGA

„Pozytywna uwaga” to pomysł – rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 52 na warszawskim Targówku. Urodził się chwilę po tym, kiedy jedna z wychowawczyń poprosiła uczniów, by opisali swoje pozytywne cechy. Dostała same puste kartki! Dzieci nie potrafiły napisać nic dobrego o...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola