O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Projekt rozporządzenia o zasiłku losowym dla dzieci i uczniów 2018-07-12 Projekt rozporządzenia o zasiłku losowym dla dzieci i uczniów

Rada Ministrów skierowała do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i...

Priorytety MEN na rok szkolny 2018/2019 2018-07-12 Priorytety MEN na rok szkolny 2018/2019

MEN określiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2018/2019:

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie...
Wyniki matury 2018 2018-07-05 Wyniki matury 2018

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło 247 840 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). Maturę zdało 79,7 proc. absolwentów (197...

MEN podpowiada, jak opracować regulamin oceny pracy nauczycieli 2018-07-05 MEN podpowiada, jak opracować regulamin oceny pracy nauczycieli

Zgodnie z zapowiedziami MEN udostępnia na swojej stronie propozycję materiału wyjściowego do przygotowania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli, do ewentualnego wykorzystania przez dyrektorów.

Materiał przedstawia propozycję dla przedszkoli i...

Projekt rozporządzenia 2018-07-05 Projekt rozporządzenia

4 lipca br. ukazał się na stronie MEN projekt rozporządzenia w sprawie...., które określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego dla placówek publicznych i niepublicznych, warunki wynagrodzenia jego członków,...

Będzie zmiana Ustawy Prawo Oświatowe 2018-06-28 Będzie zmiana Ustawy Prawo Oświatowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. We wrześniu projekt trafi pod obrady parlamentu. W zakresie projektowanych zmian zostały...

Raport NIK o współpracy szkoły z rodzicami 2018-06-28 Raport NIK o współpracy szkoły z rodzicami

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak układa się współpraca szkoły z rodzicami. Kontrola dotyczyła lat szkolnych 2014/2015 i 2016/2017, a przeprowadzono ją w 20 szkołach lub zespołach szkół na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i...

MEN czeka na kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży RP 2018-06-28 MEN czeka na kandydatury do Rady Dzieci i Młodzieży RP

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury uczniów do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada opiniuje i przedstawia propozycje dotyczące aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania. Do...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola