O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Ferie zimowe czas zacząć 2019-01-10 Ferie zimowe czas zacząć

W poniedziałek 14 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe. W tym roku rozpisane zostały na cztery tury w terminach: 14-27 stycznia, 21 stycznia-3 luty, 28 stycznia – 10 luty, 11-24 luty. Uczniom i ich Nauczycielom z województw: lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i...

Projekt regulacji kwalifikacji zawodowych specjalistów szkolnych 2019-01-10 Projekt regulacji kwalifikacji zawodowych specjalistów szkolnych

Na stronie MEN ukazał się projekt rozporządzenia z 19 grudnia 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmienione zostaną m.in. przepisy dotyczące psychologów, terapeutów oraz osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne,...

Będą podwyżki dla nauczycieli 2019-01-03 Będą podwyżki dla nauczycieli

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - od 1...

Będą zmiany w doradztwie zawodowym 2019-01-03 Będą zmiany w doradztwie zawodowym

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, które będzie obowiązywało od 1 września 2019r. Nie wprowadza ono zasadniczych zmian w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 30 sierpnia 2018...

Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2018-12-28 Zapowiedź zmian w kwestii zajęć dodatkowych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się, by MEN opracował programy zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chce też, by MEN przygotował plany pracy wychowawczej dla poszczególnych oddziałów klasowych, zawieranie kontraktów z rodzicami,...

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać 2018-12-28 Od 1 stycznia zaczną obowiązywać
  • art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, według którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach...
Świąteczne życzenia! 2018-12-20 Świąteczne życzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wszystkim spokoju i radości, okazji do serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz niczym nie zmąconego relaksu. Również tego, by nadchodzący Nowy Rok 2019 był czasem spełniania marzeń, w pełnym zdrowiu, niesłabnącej nadziei i przy...

Nauczycieleska akcja protestacyjna L-4 2018-12-20 Nauczycieleska akcja protestacyjna L-4

Nauczyciele biorą zwolnienia lekarskie. W ten sposób chcą zaprotestować przeciwko niskim wynagrodzeniom w oświacie. Akcja ma trwać od 17 do 21 grudnia. Jak podkreśla resort edukacji, na ponad 39 tys. publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych 17 grudnia nie funkcjonowało...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola