O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Mobilne legitymacje szkolne 2018-08-09 Mobilne legitymacje szkolne

MEN chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającej posiadanie legitymacji szkolnej. Do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. mLegitymacja szkolna...

Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach 2018-08-09 Konkurs finansujący gabinety dentystyczne w szkołach

Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodziezy w szkołach w 2018r. – to konkurs Ministerstwa Zdrowia, w ramach którego samorządy mogą starać się o pieniądze na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach. MZ przeznaczyło na ten cel pięć...

RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela 2018-08-02 RPO o wskaźnikach oceny pracy nauczyciela

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny wyraził negatywną opinię w sprawie regulowania przez każdą szkołę wskaźników oceniania pracy nauczycieli. W piśmie do Rafała Grupińskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dr Bodnar zwrócił uwagę na...

Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli 2018-08-02 Stanowisko MEN w sprawie oceny pracy nauczycieli

Na stronie ministerstwa edukacji ukazał się 31 lipca br. komunikat: Praca nauczyciela jest i będzie oceniana zgodnie z przepisami art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018 r. poz.967).Spełnianie zadań oraz obowiązków przez nauczyciela, które zostały...

Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie 2018-08-02 Projekt nowego rozporządzenia MEN o bezpieczeństwie

MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według nowych przepisów min:

  • Szkoły i placówki oświatowe będą miały obowiązek rejestrowania wyjść...
MEN pisze do samorządowców i dyrektorów szkół 2018-07-26 MEN pisze do samorządowców i dyrektorów szkół

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w wysłanym 23 lipca br. liście do samorządowców oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przypomniała o ustawowym obowiązku wprowadzania do zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO, prawidłowych oraz kompletnych...

MEN pisze do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych 2018-07-26 MEN pisze do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych przypomniała, że wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w...

Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych 2018-07-19 Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych

Do RPO napływają skargi rodziców oraz apele i petycje organizacji pozarządowych w dotyczące rezygnacji z możliwości organizowania dla uczniów z niepełno sprawnościami indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola