O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Aktualności

Trudniejsze odwoływanie się w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia 2019-12-12 Trudniejsze odwoływanie się w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, dzięki którym ministerstwo edukacji oszczędza 137 mln zł rocznie w efekcie ograniczenia liczby nauczycieli korzystającego z tego uprawnienia. Nowa procedura zmusza nauczycieli do ubiegania się o...

Rusza kampania dla uczniów „Klikam z głową” 2019-12-12 Rusza kampania dla uczniów „Klikam z głową”

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna kampanię uświadamiającą młodzież o niebezpieczeństwach w internecie. Kampania Klikam z głową - #keepCTRL ma uczyć, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu. Akcja skierowana do dzieci w klasach 6-8, ma na celu zwrócenie uwagi na takie...

Dyskusji o podwyżkach dla nauczycieli cd. 2019-12-05 Dyskusji o podwyżkach dla nauczycieli cd.

4 grudnia br. minister edukacji spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Jednym z tematów rozmów był projekt nowego rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli. Ma ono obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Minister...

Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018 2019-12-05 Polscy uczniowie w europejskiej czołówce w badaniu PISA 2018

To była ostatnia możliwość pokazania możliwości polskich gimnazjów na arenie międzynarodowej – tak wyniki ostatniej edycji badania PISA oceniono w raporcie przygotowanym przez ZNP i fundację naukową Evidence Institute. W badaniu PISA w 2018 r. uczestniczyło 79 krajów i regionów, a...

Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego 2019-12-05 Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

3 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów prawa do...

Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2019-11-28 Zmiany w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

We wtorek, 26 listopada br., Rada Ministrów przyjęła zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji jego realizacji. Program dotyczy wspierania w latach...

Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli 2019-11-28 Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli

Od 1 września 2019r. obowiązuje kilka istotnych zmian w zakresie dyscyplinarnego karania nauczycieli. Pierwszą z nich jest to, że karom dyscyplinarnym podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego.  Karę dyscyplinarną można wymierzyć nauczycielowi za...

MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach… 2019-11-21 MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach…

Michał Olszewski, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do MEN z prośbą o stanowisko w sprawie zasad organizacji szkolnych wycieczek. W odpowiedzi otrzymał wielostronicową opinię przygotowaną przez Jerzego Jakubczuka, dyrektora...

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola