Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną objętego nauczaniem wczesnoszkolnym

Dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny. Prezentowany przykład może być inspiracją przy konstruowaniu IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną objętego nauczaniem wczesnoszkolnym.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.