Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

Oto przykład IPET sporządzonego dla ucznia z Zespołem Aspergera w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – tekst jednolity Dz.U. z 31 marca 2014r. poz. 414 

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.