Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów ucznia)

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki – niezwłocznie informuje pisemnie – w sposób przyjęty w danej placówce - rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Oto wzór takiego powiadomienia.

Ten materiał dostępny jest tylko dla użytkowników z wykupionym planem.

Sprawdź, co zyskasz, kupując abonament.

Zobacz więcej

Jeżeli posiadasz abonament zaloguj się, aby móc korzystać z materiałów.